Privacy Statement

Algemeen
Deze website wordt beheerd door Oudstanding Groep B.V. (hierna: “Oudstanding” of “wij”). De bedoeling van deze privacy verklaring is u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens, die u ons via de website (gekoppeld aan de domeinnaam oudstanding.nl verstrekt, zullen gebruiken. Deze verklaring is van toepassing op zowel werkzoekenden als werkgevers.

Oudstanding is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Oudstanding gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Oudstanding heeft de gegevensverwerkingen die middels deze website plaatsvinden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen op een server in Nederland.

Verzamelen en bewaren van gegevens
U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om de vacatures op de website te bekijken.

Indien u als werkzoekende regelmatig, ondermeer per email, op de hoogte gehouden wil worden van ons actuele voor u relevante vacature aanbod, kunt u zich via de website bij ons inschrijven. Wanneer u zich inschrijft, vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, geboortedatum en CV. Verderop in deze verklaring leest u voor welke doeleinden wij deze gegevens zullen gebruiken.

Ook indien u als werkgever regelmatig op de hoogte gehouden wil worden van de Oudstanding dienstverlening, nieuws en informatie, kunt u zich bij ons inschrijven. Wij vragen dan om ondermeer uw persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en gegevens die betrekking hebben op uw organisatie.

Ook in sommige andere gebieden van onze website kunnen wij u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Gebruik van uw gegevens door Oudstanding

Algemeen (voor werkzoekenden en werkgevers)

Wanneer u uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens verstrekt, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • ten behoeve van de uitvoering en het beheer van uw inschrijving bij Oudstanding en de levering van onze diensten aan werkzoekenden en werkgevers;
  • om u te informeren over relevante vacatures of werkzoekenden die aansluiten bij uw profiel;
  • om u in contact te brengen met voor u mogelijk interessante werkzoekenden of werkgevers

U stemt er verder meer in dat:

  • wij uw persoonsgegevens verstrekken aan bedrijven en personen die wij in dienst hebben om voor ons werkzaamheden uit te voeren, waaronder bewerkers van gegevens en bedrijven en personen die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Deze werkzaamheden omvatten ondermeer het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verlenen van assistentie bij marketing en het bieden van klantenservice. De genoemde bedrijven en personen zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden uit te voeren, maar zij mogen deze gegevens niet delen met andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. Wij behouden de controle en verantwoordelijkheid over alle gegevens die op deze wijze gedeeld worden;
  • wij uw persoonsgegevens verstrekken en/of overdragen aan een derde die het geheel of een belangrijk deel van het bedrijf van Oudstanding verkrijgt, ongeacht de wijze waarop de verkrijging tot stand komt.

Werkzoekenden

Wanneer u ons persoonsgegevens van een referentie opgeeft is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze persoon daar toestemming voor heeft gegeven en ermee instemt dat zijn/haar gegevens door werkgevers gebruikt kunnen worden om contact met hem/haar over u op te nemen

Werkgevers

Uw Oudstanding profiel zal uitsluitend door ons worden geraadpleegd en niet aan werkzoekenden of andere derden verstrekt worden.

Tot slot

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Oudstanding bewaart uw (persoons)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Oudstanding mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt uw persoonsgegevens bij ons opvragen en verzoeken deze te laten corrigeren of verwijderen. Pas hier uw gegegens aan: http://www.oudstanding.nl/gegevens-wijzigen

Cookies
Oudstanding maakt gebruik van cookies. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Demografische gegevens
Oudstanding kan eventueel demografische gegevens verzamelen die niet uniek voor u zijn, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht en de soorten werk waarin u geïnteresseerd bent. Soms verzamelen wij eventueel een combinatie van deze twee soorten gegevens. De gegevens die we verzamelen kunnen worden gecombineerd met gegevens die werden verkregen van andere bronnen van Oudstanding.