Statement COVID-19

De Nieuwe Koetsiers (dochterbedrijf van Consolid) houdt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten. De Nieuwe Koetsiers volgt daarbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op basis hiervan zijn de volgende maatregelen getroffen:

 1. De Nieuwe Koetsiers roept al haar chauffeurs en uitzendkrachten op om de hygiëne maatregelen van het RIVM in acht te nemen om besmetting te voorkomen:
  1. Was uw handen regelmatig met water en zeep
  2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  3. Gebruik papieren zakdoekjes
  4. Geen handen schudden
 2. De Nieuwe Koetsiers verzoekt haar chauffeurs en uitzendkrachten nadrukkelijk thuis te blijven als zij verkoudsheidsklachten ervaren of koorts hebben en zich pas weer beschikbaar te stellen wanneer zij 24 uur klachtenvrij zijn.
 3. In navolging van de extra afgekondigde maatregelen per 12 maart 2020 roept De Nieuwe Koetsiers al haar chauffeurs op om geen gebruik meer te maken van het openbaar vervoer voor haar opdrachten, dit heeft uiteraard beperkende gevolgen voor de dienstverlening. Wanneer u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met onze commerciële afdeling, zij bereikbaar via mail.

De Nieuwe Koetsiers benadrukt dat de maatregelen een preventief karakter hebben. Het welzijn van haar chauffeurs en relaties evenals het borgen van de dienstverlening is daarbij het uitgangspunt. Mochten er nieuwe ontwikkelingen of maatregelen van kracht gaan, dan informeert De Nieuwe Koetsiers haar chauffeurs, opdrachtgevers hierover en wordt dit statement geactualiseerd.